Zachęcamy wszystkich obecnych oraz nowych użytkowników do zapoznania się z możliwością współpracy pakietu BiK X z programami obliczeniowymi: ABC Płyta, Robot, Axis VM oraz RM-Win.

 

Pakiet oprogramowania BiK X współpracuje w zakresie importu map zbrojenia z programów:

  • Robot
  • Axis VM
  • ABC Płyta

Po wczytaniu mapy dzięki narzędziom zawartym w module BiK X ImpEK  możemy w łatwy sposób wyświetlić zapotrzebowanie na zbrojenie dla poszczególnych elementów siatki.

Moduły importu współpracują w  pełni z modułem BiK X Żelbet, dzięki czemu po wczytaniu mapy istnieje możliwość szybkiego jej zazbrojenia oraz sprawdzenia zbrojenia pomiędzy importowanym z programu a zdefiniowanym przez użytkownika.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami pokazującymi import z programu ABC oraz robot:

Import obliczeń z programu ABC płyta

Import obliczeń z programu Robot

Import obliczeń z programu Axis VM