Informujemy wszystkich użytkowników o wydaniu nowej wersji pakietu oprogramowania BiK X.

Najnowsze wydanie programu  z oznaczeniem 10.6.2 współpracuje z platformą ZWCAD 2018 Pro 64bit


Poza mniejszymi zmianami i poprawkami w programie pojawiły się dodatkowe zestawienia w module STAL:

  • zestawienie zbiorcze - pozwala łatwo uzyskać informację np. o sumarycznej długości czy powierzchni malowania profilu stalowego w konstrukcji
  • zestawienie zbiorcze rozbudowane - bardziej szczegółowe, z informacją o ilości danych elementów stalowych w projekcie

 

Link do pobrania najnowszej wersji dostępny w komunikatorze BiK Info.