W programie BiK dostępny jest teraz moduł BiK ImpEk Soldis. Pozwala on na import wyników obliczeń wymiarowania konstrukcji żelbetowych z programu Soldis Projektant.

Przy pomocy tego modułu możemy importować do BiKa:

  • zbrojenie belek i słupów,
  • mapy zbrojenia płyt.

 

Szczegółowy opis modułu BiK ImpEk Soldis można znaleźć na naszej stronie w zakładce poświęconej importowi z programu Soldis.