BiK X jest już dostępny na platformy GstarCAD 2018 64bit i BricsCAD 2018 64bit.

 

Dodatkowo w programie BricsCAD użytkownik może teraz wybrać, czy chce korzystać z menu klasycznego czy wstążkowego BiKa (domyślnie wczytywana jest wstążka).

Link do pobrania aktualnego instalatora BiKa znaleźć można w komunikatorze Info BiK.