Została wydana nowa wersja pakietu oprogramowania BiK sygnowana numerem 8.0.4. Do sprzedaży zostanie udostępniona 24 marca.
W aktualnej wersji programu użytkownicy otrzymują wszystkie makra modułu żelbet w postaci PLUS, dzięki którym po zdefiniowaniu elementu program automatycznie wygeneruje widoki, opisze pręty a następnie wyciągnie je i zwymiaruje. (lista makra dostępnych wersji 8.0.4 belka, słup, attyka, ściana oporowa, stopa fundamentowa, ława, schody, wieniec, naroże).

W wersji 8.0.4 znajduje się już w pełni współpracujący z ZWCAD moduł BiK Impek dający możliwość importowania obliczeń z programu RM-win.
Dodane zostały również dwie funkcjonalności w module BiK Architektura:

  • automatyczne rysowanie skarp
  • możliwość wstawiania tylko szpilki opisowej dla stolarki okiennej, na podstawie szpilki można wygenerować zestawienie prezentujące widok okna

Poprawiono również działanie bibliotek bloków.
Usprawniono działanie polecenia UDD ustaw do druku.
Powiększono okno menadżera pozycji żelbetowych oraz śrub.