Informujemy wszystkich użytkowników pakietu oprogramowania BiK, że w chwili obecnej nie są prowadzone prace sprawdzające współdziałanie pakietu z systemem Windows 10.

O rozpoczęciu oraz zakończeniu prac będziemy informować wszystkich użytkowników na bieżąco.