"Programy komputerowe dla budownictwa" nr 1(16)/2016 str. 60-62

Dziesiąta wersja pakietu oprogramowania BiK CAD Systems to kolejny zbiór procedur zwiększających możliwości pracy inżynierom budownictwa. Oprogramowanie zachowuje nadal największą na rynku polskim kompatybilność z systemami CAD, również w kilku wersjach dla danej platformy CAD.

Artykuł w pliku PDF