"Oprogramowanie dla budownictwa" nr 2(5)/2004 str. 66-69

Dynamiczny rozwój programów komputerowych tworzących standardy projektowania wpływa na efektywność prac w projektowaniu budowlano-konstrukcyjnym. Bardzo często programy te wykorzystywane są nie tylko do tworzenia grafiki rysunkowej, ale również do wykonywania bilansów i zestawień...