"Programy komputerowe dla budownictwa" nr 2(3)/2007 str. 64-65

W pakiecie oprogramowania dla konstruktorów BiK wprowadzono nową funkcjonalność - moduł do tworzenia siatek zbrojeniowych i zbrojenia nimi elementów konstrukcji żelbetowych...