"Przegląd budowlany" nr 11/2007 str. 20-21

Pakiet oprogramowania BiK jest skierowany do konstruktorów tworzących dokumentację 2D. Program BiK służy do rysowania konstrukcji budowlanych. Aplikacja ta składa sie z 4 modułów: Base, Stal, Żelbet oraz Drewno...