"Programy komputerowe dla budownictwa" nr 1(9)/2012 str. 36-37

BiK 7 to kolejna wersja oprogramowania BiK, programu wykorzystywanego przez projektantów, konstruktorów do wspomagania prac przy tworzeniu dokumentacji budowlanych. Oprogramowanie znane jest od wielu lat i jego konsekwentny rozwój zapewnia stabilne środowisko projektowe...