"Programy komputerowe dla budownictwa" nr 2(12)/2013 str. 44-45

Nowa wersja programu BiK 8 jest kolejnym krokiem w dalszym rozwoju narzędzi i mechanizmów przygotowanych do ułatwiania pracy projektantom konstrukcji budowlanych i architektury. Parametryzacja i automatyzacja prac pozwala na łatwiejsze i szybsze przygotowanie oraz wykonanie projektów...

Artykuł w pliku PDF