"Programy komputerowe dla budownictwa" nr 2(14)/2014 str. 42-43

Program dobrze współpracuje z nowymi wersjami systemów CAD oraz posiada pełne wsparcie dla systemów operacyjnych Windows 7, Windows 8 oraz Windows 8.1...

Artykuł w pliku PDF