BiK X1 jest już dostępny na platformę AutoCAD 2020. 

Link do pobrania instalatora aktualnej wersji BiKa współpracującego z tą platformą znaleźć można w komunikatorze InfoBiK