Z satysfakcją informujemy wszystkich obecnych oraz przyszłych użytkowników programu BiK o zbliżającym się zakończeniu prac nad funkcjami „Zbrojenia Powierzchniowego”.

Dzięki funkcjom które zostaną dodane do modułu Żelbet znacznie przyspieszona zostanie praca projektowania konstrukcji płyt oraz ścian żelbetowych.

Generowanie rozkładów prętów definiowane będzie za pomocą okna dialogowe w którym wybieramy parametry siatki (średnica siatka górna czy dolna, zagięcia prętów)

Po zdefiniowaniu parametrów rozkładu prętów wskazujemy obrys oraz zakres wykonania zbrojenia, po zatwierdzeniu strefa zostanie za zbrojona jak na rysunku poniżej.

Dzięki kolejnym funkcjom mamy możliwość opisania prętów rozłożonych oraz wybrania ich reprezentantów, pozostałe zostaną usunięte.

Kolejnym krokiem jest wyciagnięcie oraz opisanie pręta opisem nieaktywnym.

Na podstawie opisanych prętów rozkładu można w łatwy i szybki sposób wykonać tabelę zestawieniową zawierającą miniatury kształtów prętów zbrojeniowych.

Kolejną funkcją która zostanie dodana jest dozbrajanie płyty wokół otworów, z automatycznym opisem prętów zbrojeniowych.