Nowa wersja pakietu oprogramowania BiK w wersji 9.0.5 jest już dostępna na platformy AutoCAD 2015, ZWCAD 2015 oraz GstarCAD 2015 i BricsCAD v15.

W najnowszej wersji programu znacznie podniesiono funkcjonalność modułu BiK Żelbet dzięki dodaniu funkcji do zbrojenia płyt oraz ścian żelbetowych.

Zostały również dodane nowe funkcje w module BiK Stal związane z automatycznym opisywaniem elementów oraz ich zarządzaniem z wykorzystaniem menadżera pozycji.

Nowe cechy BiK Żelbet:

 • zbrojenie płyt,
 • automatyczny rozkład prętów,
 • opis zbrojenia z pozostawieniem prętów reprezentantów,
 • edycja stworzonego rozkładu,
 • wyciąganie prętów rozłożonych,
 • zestawienie prętów wraz z pokazaniem miniatur,
 • dozbrojenie otworu w płycie/ścianie,
 • globalne ustawienia tabeli zestawieniowej oraz stylu opisu.

Nowe cechy BiK Stal:

 • automatyczny opis elementu stalowego,
 • menadżer pozycji,
 • menadżer elementów,
 • opis nieaktywny,
 • automatyczna numeracja elementów,
 • lustro opisu,
 • zestawienie dla wybranej pozycji konstrukcyjnej,
 • definiowanie listy najczęściej wykorzystywanych nazw pozycji.