Już niebawem wydana zostanie nowa wersja modułu BiK ImpEk rozszerzona o nowe możliwości.

Nowe funkcje BiK ImpEk:

Import map zbrojenia powierzchniowego - łatwe przeniesienie mapy zbrojenia do pliku *.dwg z programów:

 • Robot 2015
 • ABC Płyta
 • Axis VM 12

Dodatkowe funkcje:

 • zarządzanie widocznością importowanej mapy zbrojenia
 • trzy możliwości prezentacji informacji tekstowej (średnica prętów, mm2, cm2)
 • wstawianie legendy dla wygenerowanej siatki
 • możliwość pracy na wybranym fragmencie powierzchni
 • analiza wykorzystania zaprojektowanego zbrojenia

Import układu osi elementów z programów Robot 2015 i Axis VM12:

 • nowa funkcja umożliwiająca wycinanie fragmentów konstrukcji 3D i rzutowanie ich do rysunków płaskich

Dotychczasowe możliwości modułu:

Import schematu statycznego z programu RM-WIN32

Eksport schematu statycznego do programu RM-WIN32

Import projektu zbrojenia z programu RM- ŻELB-32 dla elementów o przekrojach poprzecznych:

 • prostokątny,
 • jednostronny w płytę L,
 • teowy,
 • dwuteowy,
 • okrągły

Dodatkowe cechy:

 • przekroje podłużne o zmiennej wysokości
 • strzemiona dwu-, cztero- oraz sześciocięte
 • automatyczny dobór otuliny
 • możliwość automatycznego wrysowania strzemion wpuszczonych w płytę