BiK Aktualizacja X2.4.0

Ogólne:

  • Dodano obsługę platformy GstarCAD 2023
  • Dodano obsługę platformy BricsCAD V23

Konstruktor BIM:

  • Eksport IFC – w eksportowanym pliku dodano kolory zgodne z parametrami materiałów w programie.

  • Eksport IFC – dodano opcję zapisu brył otworów jako dodatkowych obiektów z przezroczystością.

Scroll Up