drewno_1

BiK Drewno to nakładka branżowa przygotowana do tworzenia dokumentacji konstrukcji drewnianych, ze szczególnym wsparciem więźb dachowych. Kompleksowe wprowadzanie danych, parametryczne rysowanie, zapisanie danych do elementu zestawienia, rysowanie w standardzie BiK i szereg dodatkowych narzędzi automatyzuje pracę i odciąża projektanta od “ręcznego rzeźbienia”, szczególnie w rysunkach 2D dokumentacji. Dodatkowo przestrzenne układy 3D pozwalają na lepsze zobrazowanie i kształtowanie przestrzeni poddasza. Pakiet BiK Drewno skróci czas tworzenia dokumentacji konstrukcji drewnianych.

 Cechy programu BiK Drewno
• Łatwość obsługi i wdrożenia
• Zautomatyzowane tworzenie dokumentacji
• Integracja z innymi modułami
• Kompleksowe wprowadzanie danych
• Uwzględnienie istniejących standardów technicznych
• Łączenie elementów graficznych z danymi geometrycznymi i konstrukcyjnym
• Przestrzenne układy 3D
• Zgodność z Polska Normą

Możliwości programu BiK Drewno
• Rysowanie więźb dachowych 2D (w widokach) – cztery typowe układy więźb dachowych:
     – Krokwiowe z jętką
     – Krokwiowe z jętką i ścianką stolcową
     – Płatwiowo-kleszczowe
     – Płatwiowe ze ścianką stolcową
• Rysowanie 2D
Można rysować więźby w widokach: frontowym, bocznych i górnym z możliwością automatycznego opisu elementów. Generowane widoki mogą wymagać drobnej edycji związanej z widocznością lub docięciem elementów.
• Generowanie więźb dachowych jako modele przestrzenne 3D
  Program posiada narzędzia do budowania w przestrzeni indywidualnych rozwiązań konstrukcyjnych:
     – Rysowanie pojedynczych elementów konstrukcyjnych: słupy, belki, krokwie, kleszcze, zastrzały, jętki;
     – Wstawianie krokwi koszowych, narożnych;
     – Wstawianie słupów w szyku prostokątnym;
     – Wstawianie krokwi równolegle do wskazanej połaci dachowej z docięciem do jej obrysu, według podanej liczby elementów lub rozstawu osiowego;
     – Możliwość przedłużania krokwi, docinania do pionu lub prostopadle do elementu;
     – Wstawianie belek w szyku o zadanym rozstawie;
     – Ułatwione osadzanie elementów w przestrzeni, dodatkowe punkty charakterystyczne.
• Tworzenie zestawień
Funkcja tworzenia zestawień pozwala tworzyć zestawienia elementów wg numeru pozycji, długości, ciężaru elementu. Dodatkowo istnieje możliwość wstawienia do rysunku pojedynczych elementów konstrukcyjnych (lub całych układów) takich jak słupy, krokwie, kleszcze, jętki, zastrzały. Dla układu krokwi możliwe jest ich generowanie z wykorzystaniem połaci dachowych utworzonych w systemie CAD

Dodatkowo

Elementy dodatkowe takie jak zastrzały, kleszcze posiadają dodatkowe punkty lokalizacji-odniesienia w celu ich łatwiejszej lokalizacji w przestrzeni więźby.
Elementy więźby mogą być sumowane co do ciężaru i objętości.
Elementy więźby tworzone są z obiektów typu Box (Kostka) co pozwala na swobodne ich modyfikowanie za pomocą operacji Boole’a.
Wyświetlanie klasy drewna, danych geometrycznych i wytrzymałościowych dla wskazanego elementu.
Rysowanie parametryczne układów osi kratownic. Funkcja przydatna nie tylko dla konstrukcji drewnianych np. wiązary z desek ale również kratownic stalowych. Po narysowaniu układu osi można przypisać widoki elementów drewianych.

Łączniki:
• Rysowane łączniki: gwoździe, śruby, sworznie, kołki, klamry, pierścienie zębate, w widokach: górnym, dolnym, bocznych;
• Rysowanie układów łączników w szykach prostokątnym, przestawionym, w zakosy;
• Zasady rysowania są zgodne z Polska Normą

Projektowanie konstrukcji drewnianych 2D i 3D
Szczególnie interesujące jest połączenie funkcji budowy przestrzennych układów konstrukcji drewnianych w Architecturalu z wykorzystaniem elementów dachowych generowanych parametrycznie. Przy tworzeniu programu uwzględniono istniejące standardy techniczne. Wprowadzanie nowych elementów, wykonywanie ich modyfikacji jest tak przygotowane, aby było proste i czytelne a użytkownik wykonał jak najmniejszą liczbę działań.
Do przygotowania danych konstrukcyjnych zaprogramowano szereg okien dialogowych, w których widoczna jest cała konstrukcja, a wprowadzane elementy mogą być wyróżnione “kontrastowym” kolorem. Ważną cechą BiK Drewno, jest łączenie elementów graficznych z danymi geometrycznymi i konstrukcyjnymi oraz możliwość parametryzacji konstrukcji i zapisu informacji o konstrukcji.

Układy konstrukcyjne 2D i 3D

Dla usprawnienia wprowadzania danych, przyjęto zasadę jednokrotnego wprowadzania informacji o konstrukcji. Wynika to z potrzeby rysowania kilku widoków jednej konstrukcji, oraz z tego, że wprowadzana liczba danych niezbędnych do narysowania jednego z widoków jest prawie taka sama jak do wygenerowania kolejnego widoku. Generowanie odpowiednich widoków 2D lub rysowanie przestrzennej konstrukcji odbywa się automatycznie po wskazaniu odpowiedniej opcji.

Opisy
Elementy rysowane w BiK’u posiadają informację dodatkowe np. typ przekroju, długość, klasa drewna. Po wybraniu elementu do opisu, program odczytuje te wartości i proponuje umieszczenie ich w opisie.
Użytkownik podczas opisywania może zawsze skorygować odczytane wartości. Opisy mogą być wstawiane na rysunkach 2D automatycznie, podczas wstawiania elementów. Dla układów więźb w widokach po narysowaniu elementów konstrukcyjnych program dokonuje w pełni automatycznego opisu wszystkich elementów. Program generuje tabele zestawieniowe przy uwzględnieniu zaznaczonych opisów. Zestawienia materiałowe są generowane zarówno dla rysunków 2D oraz 3D.

Scroll Up