bik konstruktor bim (ex2pk)

BiK Konstruktor BIM przeznaczony jest do tworzenia modelu budynku 3D i automatycznego generowania rzutów, przekroi, elewacji i widoków aksonometrycznych. Program umożliwia modelowanie gabarytu konstrukcji murowych, żelbetowych, drewnianych oraz elementów konstrukcji stalowych. Utworzenie modelu 3D daje szereg możliwości kontroli lokalizacji przestrzennej projektowanych elementów. Praca w programie oparta jest o widoki 3D oraz rzuty kondygnacji 2D. Modelowanie trójwymiarowe przenika się z prostotą pracy w 2D. Modyfikacje obiektów mogą być wykonywane zarówno w przestrzeni 3D, jak również na widokach kondygnacji 2D. Dokonane zmiany modelu mogą być przy pomocy kilku kliknięć uaktualnione na wygenerowanych rysunkach, co zapewnia spójność modelu z dokumentacją 2D.

Etapy pracy w BiK Konstruktor BIM
Zaproponowany sposób/kolejność wykonywania elementów projektu, został przedstawiony poniżej w celu podkreślenia etapów pracy w programie.  Nie chcemy narzucać ani ograniczać sposobu zastosowania programu BiK Konstruktor BIM. Im większa szczegółowość realizowanego projektu, tym więcej elementów trzeba  wprowadzić do modelu i więcej czasu zostanie przeznaczone na projekt. Dlatego też, aby zwiększyć wygodę modelowania, przygotowano dodatkowe polecenia np. klonowanie, uzgadnianie cech obiektów, kopiowanie całej kondygnacji. Generowanie dowolnej liczby rzutów, przekroi, elewacji, czy zestawień materiałów, pozwala  zasadniczo skrócić czas na opracowanie dokumentacji.

 

Etapy pracy w BiK Konstruktor BIM.

 1. Tworzenie struktury projektu
  – określenie kondygnacji i ich zakresu poziomów
 2. Modelowanie budynku
  – określenie osi konstrukcyjnych obiektu

  – możliwość importu podkładów architektonicznych w formatach wektorowych, czy zeskanowanych dokumentów i rysowania po punktach charakterystycznych
  – modelowanie obiektów typu (w widokach 3D lub 2D):
          – ściana
          – płyta
          – belka
          – ława fundamentowa 
          – stopa fundamentowa
          – bieg schodowy
          – otwór w pionowym (np. w płycie)
          – otwór w kierunku poziomym (np. otwór okienny, drzwiowy)
          – dowolna reprezentacja  obiektu 3D
  – określenie cech materiałowych dla poszczególnych elementów
  – możliwa edycja obiektów w widokach 2D i 3D – dodatkowe “uchwyty”
 3. Opisywanie elementów
  – dostępne szybkie pozycjonowanie obiektów

  –  możliwość dodawania opisów na widokach 2D modelu (w rzutach kondygnacji), opisy dynamicznie powiązane z cechami obiektu, znajdą się na generowanych rysunkach
  – możliwe dodawanie wymiarów na widokach 2D modelu
 4. Generowanie rysunków 2D:
  – dostępne rodzaje widoków:

         – rzuty
         – przekroje, elewacje
         – widoki aksonometryczne
  – wybór widoczności geometrii (przed/za płaszczyzną tnącą, widoczność krawędzi zasłoniętych)
  – personalizacja kolorów, rodzajów linii, nazw warstw dla generowanych przekroi
  – wygenerowany rysunek podlega edycji, można zmieniać zakres (głębokość widoczności), czy ustawienia parametrów generacji rysunku
  – w przypadku zmian w modelu regeneracja rysunku wymaga wykonania jedynie kilku kliknięć
 5. Zestawienia
  – możliwość zbudowania własnego szablonu zestawienia

  – dla każdego typu obiektu (np. belka, ściana) dostępne są różne cechy podlegające zestawieniu, po których można grupować/sumować wartości
  – zestawienia objętości materiałów i masy, długości, liczby  obiektów, rodzaju materiału, mogą być wykonywane dla całego budynku lub dla wskazanego zakresu np. tylko dla elementów kondygnacji.
 6. Drukowanie i zapisywanie plików, eksport
  – drukowanie poszczególnych arkuszy projektu

  – możliwy eksport modelu do formatu *.dwg – obiekty 3D – Revit, AutoCAD
  – możliwy eksport model do formatu do IFC 2×3 – obiekty 3D
  – zapis całego projektu – jeden plik w formacie *.dwg
  – zapis rysunków 2D do formatów *dwg, *.dxf – wszystkie systemy CAD

Dostępne obiekty i polecenia w BIK Konstruktor BIM

  • dostępne obiekty typu: ściana, belka (wieniec, nadproże, krokiew, jętka / kleszcze), słup, płyta, bieg schodów, ława, stopa fundamentowa, otwór w ścianie, otwór w płycie,
  • płaszczyzny pomocnicze ułatwiające np. modelowanie więźby, czy docinanie ścian szczytowych,
  • możliwość dodania własnych obiektów na podstawie wskazanej bryły (np. dźwigar sprężony, niestandardowe schody),
  • manager zawierający strukturę projektu. Pozwala on przełączać się między widokami modelu oraz rysunkami,
  • baza materiałów budowlanych,
  • edycja geometrii obiektów przy pomocy uchwytów,
  • możliwość edycji cech takich jak materiał, profil, grubość, wyrównanie, nazwa pozycji itd.
  • możliwość przekazywania cech innym obiektom,
  • klonowanie obiektów (tworzenie nowego obiektu o tych samych parametrach),
  • połączenia typu T oraz narożne dla obiektów liniowych (belki, ściany, ławy),
  • docinanie obiektów linią lub płaszczyznami (np. modelując jętkę, czy kleszcze),
  • przy pracy w rzucie kondygnacji możliwość włączenia podrysu innego piętra,
  • filtr selekcji elementów budynku,możliwość szybkiego przekopiowania obiektów do innej kondygnacji (z automatyczną zmianą poziomów tych elementów),
 •  

  • tworzenie własnych profili na podstawie obrysu polilinii dla belek, ław, czy słupów,
  • szybkie pozycjonowanie elementów (możliwość określenia składni nazewnictwa dla każdego typu obiektu, tak by zawierały np. nazwę kondygnacji, czy numer),
  • narzędzia do tworzenia osi konstrukcyjnych,
  • zarządzanie widocznością obiektów (ukrywanie wg kategorii lub kondygnacji, ukrywanie wskazanych obiektów, zmiana przezroczystości),
  • możliwość opisywania obiektów w obszarze modelu na rzutach kondygnacji. Opisy te znajdą sie później na rysunkach. Dostępne opisy tekstem, wielolinią odniesienia oraz wymiarem,
  • możliwość dodawania własnych opisów na rzutach kondygnacji, np. ciągów wymiarowych, które znajdą się na rysunkach,
  • eksport modelu w formacie .DWG i .IFC.

 

Scroll Up