stal_2

Nakładka BiK Stal łączy funkcjonalność i dokładność standardu systemu CAD z automatycznymi procedurami rysowania konstrukcji stalowych. Sposób wprowadzania elementów, wykonywania ich modyfikacji jest tak przygotowany, aby użytkownik wykonał jak najmniejszą (niezbędną) liczbę działań. Dlatego też dokładne i poprawne wprowadzenie elementu lub przeprowadzenie jego modyfikacji, pozwoli efektywnie wykorzystać możliwości BiK-Stal. Pozwoli to również uniknąć dodatkowych błędów i nieścisłości pomiędzy rysunkiem a wymiarami lub wykonanymi na ich podstawie zestawieniami.

Cechy programu BiK Stal

 • Łatwość obsługi i wdrożenia
 • Polska wersja programu
 • Parametryczne rysowanie elementów
 • Przekroje i widoki elementów wraz z opisami i wymiarami
 • Zestawienia elementów
 • Zgodność z Polską Normą
 • Integracja z innymi modułami

Możliwości programu BiK Stal

 • Nowa analiza geometrii blach – dla blach prostych i złożonych w momencie opisu/aktualizacji opisu w nowy, dokładniejszy sposób określane są wymiary blachy,
 • Tworzenie blachy przez wskazanie polilinii,
 • Żeberka usztywniające – tworzone jako blacha BiKa, możliwość określenia fazowania każdego z narożników,
 • Automatyczne wstawianie żeberek – dla części profilów w przekroju możliwość automatycznego wstawienia dopasowanego żeberka, określając jedynie podstawowe parametry blachy usztywniającej,
 • Rysowanie profilu w innym widoku na podstawie wskazanego elementu,
 • Zmiana położenia opisu el. stalowego – polecenie pozwalające w dynamiczny sposób przestawić opis el. stalowego, uwzględniające wszystkie elementy opisu oraz przy zachowaniu położenia grotu,
 • Zmiana położenia grotu opisu pręta,
 • Usuwanie pustych pozycji konstrukcyjnych w menadżerze – funkcjonalność pozwala odszukać i usunąć te pozycje, do których nie przynależą żadne opisy,
 • Zapis/Odczyt pozycji konstrukcyjnych – możliwość zapisu utworzonych pozycji konstrukcyjnych do zewnętrznego pliku w celu późniejszego wczytania w innym projekcie,
 • Grupowanie tabeli – opcjonalne zgrupowanie elementów tabeli zestawień stali,
 • Parametry zestawienia stali przeniesione do ustawień modułu stal (naddatki, gęstość blachy itp.)
 • Biblioteka elementów i spoin
 • Biblioteka profili gorącowalcowanych, zimnogiętych oraz spawanych.
 • Automatyczne tworzenie rysunków 2D
  – Generowanie elementów styku doczołowego w widokach i przekroju (program automatycznie rozpoznaje widok elementu i w zależności od niego rysuje odpowiedni widok połączenia);
  – Elementy mogą być rysowane w przekroju i w widoku z czterech stron z uwzględnieniem widoczności krawędzi;
  – Automatyczne generowanie przekroju elementu po wskazaniu linii w widoku (z wycięciem fragmentu linii wskazanych, na dowolną odległość);
  – Łatwa zamiana widoku elementu na inny (sposób rysowania);
  – Rysowanie osi konstrukcyjnych z późniejszą możliwością podmiany osi na element stalowy w odpowiednim widoku;
  – Odwrócenie elementu względem osi;
  – Zakończenie elementu blachą doczołową;
  – Rysowanie podcięć jednostronnych i dwustronnych;
  – Zakończenie elementu linią przerywaną (ukrycie całego lub fragmentu elementu)
  – Aby uzyskać informację o elemencie wystarczy wybrać odpowiednią komendę i wskazać linię, program rozpozna typ elementu np. DWUTEOWNIK, jego wielkość np. 120, może również wyświetlić na ekranie jego wartości
  – Rysowanie śrub i otworów w widoku, układów otworów
  – Rysowanie trójkątów opisujących odległości między węzłami
  – Tworzenie szyków otworów w odpowiednich widokach
  – Polecenie wstawiania opisu spoin
 • Opisy
  – Opisy elementów wykonywane są półautomatycznie. Program rozpoznaje typ, wielkość długość elementu i proponuje te wartości umieścić w opisie
  – Opisy spoin, symbole dodatkowe dla spoin
  – Wartości opisów podlegają edycji przez użytkownika
 • Zestawienia
  – Zestawienia stali dla fragmentu lub całego rysunku
  – Program generuje tabelę zestawieniową przy uwzględnieniu zaznaczonych opisów
  – W tabeli obliczana jest również powierzchnia malowania, dodatki na spoiny i inne
  – Zestawienia stali do pliku dla zewnętrznych programów obliczeniowych
  – Możliwość połączenia z Excel’em
  – Wyświetlanie danych geometrycznych i wytrzymałościowych dla wskazanego elementu
  – Dodatkowy zestaw czcionek technicznych
  – Naddatki przy zestawieniach stali

Scroll Up