Aktualizacja X2.7.0

Ogólne:

  • Dodano obsługę platformy GstarCAD 2024.
  • Dodano obsługę platformy BricsCAD V24.

Scroll Up