BiK Aktualizacja X2.3.3

BiK – aktualizacja X2.3.3

Zmiany:

Ogólne:

 • Dodano obsługę platformy ZWCAD 2023 (nie dotyczy modułu Konstruktor BIM)

Base:

 • Eksport tabel do CSV – dodano zamianę symboli profili stalowych (znaki specjalne czcionki) na oznaczenie literowe.
 • Dodano możliwość ustawienia domyślnej skali oraz jednostki, z jaką BiK ma startować w nowym pliku.

Żelbet:

 • Dodano możliwość wstawienia prętów powierzchniowych wykorzystując obrys istniejącego już rozkładu prętów. Obrys jest w takiej sytuacji kopiowany.
 • Dodano rozkłady siatek w postaci szyku dynamicznego w ZWCAD 2022 i 2023 (do tej pory było to dostępne na platformach AutoCAD i GstarCAD).

Konstruktor BIM:

 • Polecenia opisu tekstowego i odnośnikiem pozwalają opisać wszystkie obiekty na rysunkach (rzuty, przekroje).
 • Dodano automatyczne wstawianie osi na przekrojach pionowych. Użytkownik może określić, które osie mają być na danym przekroju widoczne.
 • Do eksportowanego pliku IFC dodano informację o osiach konstrukcyjnych.
 • Ulepszono procedury odpowiedzialne za generowanie rysunków.
 • Dodano możliwość wyłączenia rozwiązywania kolizji pomiędzy grupami materiałów.
 • Dodano mechanizm odpowiedzialny za automatyczne wyrównywanie obiektów. Użytkownik może ustawić czułość mechanizmu (funkcja domyślnie jest wyłączona).
 • Dodano możliwość przypisania nowych funkcji dla obiektu typu belka: Wymian, Nadproże, Stężenie. Są one uwzględniane zarówno w opisach elementu jak i automatycznym pozycjonowaniu.
 • Blokowanie nazwy elementu przy automatycznym pozycjonowaniu dodano do cech obsługiwanych przez polecenie Uzgodnij właściwości BIM
 • Dodano przenoszenie parametrów obiektów do makra żelbetowego Wieniec. Zachowanie obiektu belkowego zależy od przypisanej funkcji.
 • W poleceniach Ukryj obiekty wg kategorii oraz Ukryj inne kategorie dodano okno dialogowe ułatwiające wybór typów obiektu.
 • Poprawiono wyświetlanie ikon na wstążce w GstarCAD (build 140322)
 • Poprawiono działanie opisu wielolinią w GstarCAD (build 140322)
 • Uzupełniono menu klasyczne

Bezpłatne webinarium – BiK Konstruktor BIM

Poznaj możliwości modułu przeznaczonego do tworzenia modelu 3D budynku i automatycznego generowania rzutów, przekroi oraz widoków aksonometrycznych – na praktycznych przykładach.

Termin: 6 maja 2022 (piątek), godz. 10.00 – 12.00

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt na bik@forcad.pl – liczba miejsc ograniczona!

Zapraszamy również do zapoznania się z aktualnymi terminami szkoleń, które realizowane są także w formie zdalnej.

BiK Aktualizacja X2.3.0

Zmiany:

Ogólne:

 • Dodano obsługę platformy AutoCAD 2023.

Konstruktor BIM:

 • Dodano możliwość tworzenia profili użytkownika z wycięciami. Ułatwia to np. definicję kształtowników rurowych.
 • Rozbudowano definicję materiałów budowlanych. Użytkownik ma teraz lepszy dostęp do parametrów kreskowania (wzór, kąt, skala, kolor na rysunku) oraz określania jak mają być rozwiązane połączenia materiału na rysunkach. Uwaga: istniejące bazy materiałów mogą wymagać uzupełnienia części parametrów.
 • Rozbudowano działanie opisów elementów (tekstowy, wielolinia) – pozwalają one opisywać obiekty nie tylko w obszarze modelu, ale także na rysunkach (obiekty w przekroju).
 • Dodano współpracę kot wysokościowych modułu BASE z rysunkami modułu Konstruktor. Nie ma już potrzeby wstawiania nowej koty bazowej.
 • Dodano możliwość określania kierunku patrzenia dla rzutów (w górę / w dół). Pozwala to na lepsze zarządzanie widocznością geometrii np. przy tworzeniu rysunku szalunkowego stropu.
 • Dodano przenoszenie parametrów obiektów do makr żelbetowych (belka, ława, słup).
 • Dodano opcje wyłączenia widoczności wybranych obiektów na rysunku.
 • Dodano opcje wyłączenia kreskowania wybranych obiektów na rysunku (domyślnie wyłączane jest kreskowanie zbrojonego elementu przy tworzeniu rysunku poleceniem Szalunki).
 • Dodano nowy typ profilu okrągłego (zdyskretyzowany). Przykładowo D20 tworzy profil okrągły, aby otrzymać aproksymację linią łamaną należy wprowadzić nazwę profilu _D20 (lub _R10).
 • Dodano możliwość eksportu tylko wybranych elementów modelu do IFC / DWG.
 • W ustawieniach eksportu IFC dodano możliwość wyboru jednego z 2 sposobów opisu geometrii wycięć (dodano prostszy sposób opisu wycięć, kosztem dokładności tworzony jest model importowany prawidłowo przez więcej aplikacji).
 • Zwiększono kompatybilność IFC w zakresie wyświetlania obiektów o profilach zamkniętych.
 • Dodano polecenie do wydłużania belek o zadaną wartość (przydatne przy belkach pochylonych, gdy chcemy zachować kąt nachylenia).
 • Polecenie 2 działa teraz także w obszarze rysunków – pozwala szybko przenosić się pomiędzy rysunkiem i definicją przekroju w modelu.
 • Poprawiono błąd związany z fieldami w opisach linią wymiarową (GstarCAD).
 • Dodano polecenie bezpośrednio wywołujące bazę materiałów budowlanych.

Base:

 • Zwiększono wydajność eksportu tabel do pliku CSV.

Żelbet:

 • Dodano możliwość wstawiania wielu rozkładów tego samego strzemienia, bez konieczności ponownego wskazywania rozkładanego pręta.
 • Dodano 2 style opisu prętów powierzchniowych (z niewidoczną informacją o długości prętów w rozkładzie).

BiK – aktualizacja X2.2.1

Zmiany:

Konstruktor BIM:

 • Zwiększona kompatybilność eksportu IFC (Trimble Connect).
 • Polecenie do zmiany poziomu obiektu rozszerzono o kopiowanie obiektów w szyku po kierunku Z.
 • Możliwość tworzenia wielu obiektów użytkownika jednocześnie lub łączenia wielu brył w jeden.
 • Opcja zmiany powrotnej obiektu użytkownika na bryłę.

Żelbet:

 • Opcja wyłączenia symbolu położenia zbrojenia w opisie rozkładu prętów powierzchniowych (dolne / górne).
 • Opcja wyłączenia jednostek w opisie rozkładu strzemion.
 • Zmiana domyślnego przedrostka rozstawu prętów powierzchniowych z „e=” na „co”

BiK – aktualizacja X2.2.0

Zmiany ogólne:

 • Dodano obsługę GstarCAD 2022.
 • Dodano obsługę BricsCAD V22.

Konstruktor BIM:

 • Możliwość tworzenia widoków detali (przekroje pionowe, rzuty detali), przydatne np. przy tworzeniu szczegółów, deskowań.

 • Dodano polecenie do przekazywania danych pozycji konstrukcyjnych do modułu żelbetowego i stalowego – np. belki, słupy o tej samej nazwie pozycji są zliczane, a dla ław długość jest sumowana i tworzona jest pozycja liniowa.

 • Każdy obiekt otrzymał parametr odpowiadający za to, czy ma być widoczny na rysunkach (możliwość ukrycia niepożądanych obiektów).

 • Na rysunkach dodano przerwanie obiektów linią przerywaną.
 • Rysunki otrzymały parametr skali opisu 2D dla łatwego zarządzania np. skalą kreskowania.

 • Dodano możliwość ustawienia, czy biegi schodów mają być przedstawianie na rzutach symbolicznie (przerwanie), czy zgodnie z geometrią.

 • Nowe polecenia do zarządzania widocznością modelu 3D (przycinanie widoku, szybkie zarządzanie widocznością kondygnacji).

 • Dodano polecenia do szybkiego zarządzania widocznością płaszczyzn pomocniczych oraz definicji przekroi detali.

 • Rozbudowano definicję płaszczyzn odniesienia – są teraz widoczne w managerze obiektów oraz mają przypisaną nazwę.

 • Szybkie pozycjonowanie – dodano możliwość pozycjonowania schodów.

 • Możliwość stworzenia indywidualnych składni opisów (wielolinia odniesienia, tekst, wymiar) dla obiektów zgodnie z ich funkcją.

 • Możliwość zestawiania obiektów użytkownika.

 

 • Powiązanie kąta obrotu belki z płaszczyzną odniesienia.

 • Inne poprawki i usprawnienia.

Artykuł w opracowaniu.

 • Tab Title 1
 • Tab Title 2
 • Tab Title 3
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Zapraszamy do skorzystania z promocji!

BiK – aktualizacja X2.3.3 Zmiany: Ogólne: Dodano obsługę platformy ZWCAD 2023 (nie dotyczy modułu Konstruktor BIM) Base: Eksport tabel do CSV – dodano zamianę symboli profili stalowych (znaki specjalne czcionki) na oznaczenie literowe.Dodano możliwość ustawienia domyślnej skali oraz jednostki, z…

Informujemy o zakończeniu prac nad uruchomieniem programu BiK X2 pod ZWCAD 2023. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu! Mail: bik@forcad.pl lub tel: 519 055 864

Zachęcamy do skorzystania z 15% rabatu na zakupu aktualizacji programu BiK do wersji X2 oraz szkoleń z programów BiK oraz ZWCAD. Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu!bik@forcad.pl | 519 055 864 szkolenia@forcad.pl | 792 245 245

Poznaj możliwości modułu przeznaczonego do tworzenia modelu 3D budynku i automatycznego generowania rzutów, przekroi oraz widoków aksonometrycznych – na praktycznych przykładach. Termin: 6 maja 2022 (piątek), godz. 10.00 - 12.00 Zainteresowane osoby prosimy o kontakt na bik@forcad.pl - liczba miejsc…

Zmiany: Ogólne: Dodano obsługę platformy AutoCAD 2023. Konstruktor BIM: Dodano możliwość tworzenia profili użytkownika z wycięciami. Ułatwia to np. definicję kształtowników rurowych. Rozbudowano definicję materiałów budowlanych. Użytkownik ma teraz lepszy dostęp do parametrów kreskowania (wzór, kąt, skala, kolor na rysunku)…

Zmiany: Konstruktor BIM: Zwiększona kompatybilność eksportu IFC (Trimble Connect).Polecenie do zmiany poziomu obiektu rozszerzono o kopiowanie obiektów w szyku po kierunku Z.Możliwość tworzenia wielu obiektów użytkownika jednocześnie lub łączenia wielu brył w jeden.Opcja zmiany powrotnej obiektu użytkownika na bryłę. Żelbet:…

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z Zimowej promocji️ BiK na aktualizację do najnowszej wersji 519 055 864 bik@forcad.pl

Zmiany ogólne:Dodano obsługę GstarCAD 2022.Dodano obsługę BricsCAD V22.Konstruktor BIM:Możliwość tworzenia widoków detali (przekroje pionowe, rzuty detali), przydatne np. przy tworzeniu szczegółów, deskowań. Dodano polecenie do przekazywania danych pozycji konstrukcyjnych do modułu żelbetowego i stalowego - np. belki, słupy o tej…

Informujemy, że prowadzimy prace nad przystosowaniem programu BiK dla oficjalnej wersji programu GstarCAD 2022. Niezwłocznie poinformujemy Państwa o zakończeniu prac. Zespół BiK

 • Letnia promocja BiK!

  Zapraszamy do skorzystania z promocji!

 • BiK Aktualizacja X2.3.3

  BiK – aktualizacja X2.3.3

  Zmiany:

  Ogólne:

  • Dodano obsługę platformy ZWCAD 2023 (nie dotyczy modułu Konstruktor BIM)

  Base:

  • Eksport tabel do CSV – dodano zamianę symboli profili stalowych (znaki specjalne czcionki) na oznaczenie literowe.
  • Dodano możliwość ustawienia domyślnej skali oraz jednostki, z jaką BiK ma startować w nowym pliku.

  Żelbet:

  • Dodano możliwość wstawienia prętów powierzchniowych wykorzystując obrys istniejącego już rozkładu prętów. Obrys jest w takiej sytuacji kopiowany.
  • Dodano rozkłady siatek w postaci szyku dynamicznego w ZWCAD 2022 i 2023 (do tej pory było to dostępne na platformach AutoCAD i GstarCAD).

  Konstruktor BIM:

  • Polecenia opisu tekstowego i odnośnikiem pozwalają opisać wszystkie obiekty na rysunkach (rzuty, przekroje).
  • Dodano automatyczne wstawianie osi na przekrojach pionowych. Użytkownik może określić, które osie mają być na danym przekroju widoczne.
  • Do eksportowanego pliku IFC dodano informację o osiach konstrukcyjnych.
  • Ulepszono procedury odpowiedzialne za generowanie rysunków.
  • Dodano możliwość wyłączenia rozwiązywania kolizji pomiędzy grupami materiałów.
  • Dodano mechanizm odpowiedzialny za automatyczne wyrównywanie obiektów. Użytkownik może ustawić czułość mechanizmu (funkcja domyślnie jest wyłączona).
  • Dodano możliwość przypisania nowych funkcji dla obiektu typu belka: Wymian, Nadproże, Stężenie. Są one uwzględniane zarówno w opisach elementu jak i automatycznym pozycjonowaniu.
  • Blokowanie nazwy elementu przy automatycznym pozycjonowaniu dodano do cech obsługiwanych przez polecenie Uzgodnij właściwości BIM
  • Dodano przenoszenie parametrów obiektów do makra żelbetowego Wieniec. Zachowanie obiektu belkowego zależy od przypisanej funkcji.
  • W poleceniach Ukryj obiekty wg kategorii oraz Ukryj inne kategorie dodano okno dialogowe ułatwiające wybór typów obiektu.
  • Poprawiono wyświetlanie ikon na wstążce w GstarCAD (build 140322)
  • Poprawiono działanie opisu wielolinią w GstarCAD (build 140322)
  • Uzupełniono menu klasyczne
 • BiK X2 dla ZWCAD 2023!

  Informujemy o zakończeniu prac nad uruchomieniem programu BiK X2 pod ZWCAD 2023.

  Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu!

  Mail: bik@forcad.pl lub tel: 519 055 864

 • Letnia promocja BiK!

  Zachęcamy do skorzystania z 15% rabatu na zakupu aktualizacji programu BiK do wersji X2 oraz szkoleń z programów BiK oraz ZWCAD.

  Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu!
  bik@forcad.pl | 519 055 864
  szkolenia@forcad.pl | 792 245 245

 • Bezpłatne webinarium – BiK Konstruktor BIM

  Poznaj możliwości modułu przeznaczonego do tworzenia modelu 3D budynku i automatycznego generowania rzutów, przekroi oraz widoków aksonometrycznych – na praktycznych przykładach.

  Termin: 6 maja 2022 (piątek), godz. 10.00 – 12.00

  Zainteresowane osoby prosimy o kontakt na bik@forcad.pl – liczba miejsc ograniczona!

  Zapraszamy również do zapoznania się z aktualnymi terminami szkoleń, które realizowane są także w formie zdalnej.

 • BiK Aktualizacja X2.3.0

  Zmiany:

  Ogólne:

  • Dodano obsługę platformy AutoCAD 2023.

  Konstruktor BIM:

  • Dodano możliwość tworzenia profili użytkownika z wycięciami. Ułatwia to np. definicję kształtowników rurowych.
  • Rozbudowano definicję materiałów budowlanych. Użytkownik ma teraz lepszy dostęp do parametrów kreskowania (wzór, kąt, skala, kolor na rysunku) oraz określania jak mają być rozwiązane połączenia materiału na rysunkach. Uwaga: istniejące bazy materiałów mogą wymagać uzupełnienia części parametrów.
  • Rozbudowano działanie opisów elementów (tekstowy, wielolinia) – pozwalają one opisywać obiekty nie tylko w obszarze modelu, ale także na rysunkach (obiekty w przekroju).
  • Dodano współpracę kot wysokościowych modułu BASE z rysunkami modułu Konstruktor. Nie ma już potrzeby wstawiania nowej koty bazowej.
  • Dodano możliwość określania kierunku patrzenia dla rzutów (w górę / w dół). Pozwala to na lepsze zarządzanie widocznością geometrii np. przy tworzeniu rysunku szalunkowego stropu.
  • Dodano przenoszenie parametrów obiektów do makr żelbetowych (belka, ława, słup).
  • Dodano opcje wyłączenia widoczności wybranych obiektów na rysunku.
  • Dodano opcje wyłączenia kreskowania wybranych obiektów na rysunku (domyślnie wyłączane jest kreskowanie zbrojonego elementu przy tworzeniu rysunku poleceniem Szalunki).
  • Dodano nowy typ profilu okrągłego (zdyskretyzowany). Przykładowo D20 tworzy profil okrągły, aby otrzymać aproksymację linią łamaną należy wprowadzić nazwę profilu _D20 (lub _R10).
  • Dodano możliwość eksportu tylko wybranych elementów modelu do IFC / DWG.
  • W ustawieniach eksportu IFC dodano możliwość wyboru jednego z 2 sposobów opisu geometrii wycięć (dodano prostszy sposób opisu wycięć, kosztem dokładności tworzony jest model importowany prawidłowo przez więcej aplikacji).
  • Zwiększono kompatybilność IFC w zakresie wyświetlania obiektów o profilach zamkniętych.
  • Dodano polecenie do wydłużania belek o zadaną wartość (przydatne przy belkach pochylonych, gdy chcemy zachować kąt nachylenia).
  • Polecenie 2 działa teraz także w obszarze rysunków – pozwala szybko przenosić się pomiędzy rysunkiem i definicją przekroju w modelu.
  • Poprawiono błąd związany z fieldami w opisach linią wymiarową (GstarCAD).
  • Dodano polecenie bezpośrednio wywołujące bazę materiałów budowlanych.

  Base:

  • Zwiększono wydajność eksportu tabel do pliku CSV.

  Żelbet:

  • Dodano możliwość wstawiania wielu rozkładów tego samego strzemienia, bez konieczności ponownego wskazywania rozkładanego pręta.
  • Dodano 2 style opisu prętów powierzchniowych (z niewidoczną informacją o długości prętów w rozkładzie).

 • BiK – aktualizacja X2.2.1

  Zmiany:

  Konstruktor BIM:

  • Zwiększona kompatybilność eksportu IFC (Trimble Connect).
  • Polecenie do zmiany poziomu obiektu rozszerzono o kopiowanie obiektów w szyku po kierunku Z.
  • Możliwość tworzenia wielu obiektów użytkownika jednocześnie lub łączenia wielu brył w jeden.
  • Opcja zmiany powrotnej obiektu użytkownika na bryłę.

  Żelbet:

  • Opcja wyłączenia symbolu położenia zbrojenia w opisie rozkładu prętów powierzchniowych (dolne / górne).
  • Opcja wyłączenia jednostek w opisie rozkładu strzemion.
  • Zmiana domyślnego przedrostka rozstawu prętów powierzchniowych z „e=” na „co”
 • Zimowa promocja BiK!

  Serdecznie zapraszamy do skorzystania z ❄️Zimowej promocji❄️️ BiK na aktualizację do najnowszej wersji ☃️🎁🎅
  📲 519 055 864
  📧 bik@forcad.pl

 • BiK – aktualizacja X2.2.0

  Zmiany ogólne:

  • Dodano obsługę GstarCAD 2022.
  • Dodano obsługę BricsCAD V22.

  Konstruktor BIM:

  • Możliwość tworzenia widoków detali (przekroje pionowe, rzuty detali), przydatne np. przy tworzeniu szczegółów, deskowań.

  • Dodano polecenie do przekazywania danych pozycji konstrukcyjnych do modułu żelbetowego i stalowego – np. belki, słupy o tej samej nazwie pozycji są zliczane, a dla ław długość jest sumowana i tworzona jest pozycja liniowa.

  • Każdy obiekt otrzymał parametr odpowiadający za to, czy ma być widoczny na rysunkach (możliwość ukrycia niepożądanych obiektów).

  • Na rysunkach dodano przerwanie obiektów linią przerywaną.
  • Rysunki otrzymały parametr skali opisu 2D dla łatwego zarządzania np. skalą kreskowania.

  • Dodano możliwość ustawienia, czy biegi schodów mają być przedstawianie na rzutach symbolicznie (przerwanie), czy zgodnie z geometrią.

  • Nowe polecenia do zarządzania widocznością modelu 3D (przycinanie widoku, szybkie zarządzanie widocznością kondygnacji).

  • Dodano polecenia do szybkiego zarządzania widocznością płaszczyzn pomocniczych oraz definicji przekroi detali.

  • Rozbudowano definicję płaszczyzn odniesienia – są teraz widoczne w managerze obiektów oraz mają przypisaną nazwę.

  • Szybkie pozycjonowanie – dodano możliwość pozycjonowania schodów.

  • Możliwość stworzenia indywidualnych składni opisów (wielolinia odniesienia, tekst, wymiar) dla obiektów zgodnie z ich funkcją.

  • Możliwość zestawiania obiektów użytkownika.

   

  • Powiązanie kąta obrotu belki z płaszczyzną odniesienia.

  • Inne poprawki i usprawnienia.

  Artykuł w opracowaniu.

 • BiK X2 z GstarCAD 2022 – już wkrótce!

  Informujemy, że prowadzimy prace nad przystosowaniem programu BiK dla oficjalnej wersji programu GstarCAD 2022.

  Niezwłocznie poinformujemy Państwa o zakończeniu prac.

  Zespół BiK

Scroll Up