Aktualizacja X2.5.0

Ogólne:

  • Dodano obsługę platformy AutoCAD 2024.
  • Liczne poprawki i usprawnienia.

Stal:

  • Udostępniono możliwość dodawania nowego profilu do bazy kształtowników przez użytkownika.
  • Dodano opcję grupowania obiektów elementu stalowego.
  • Uproszczono wstawianie opisów powielonych.
  • Dodano możliwość ustawienia koloru opisów powielonych (nieaktywnych) przez użytkownika.

Konstruktor BIM:

  • Dodano wyświetlanie krawędzi obiektów w stylu realistycznym (BricsCAD).

Scroll Up