Bez kategorii

Nowy moduł BiK Konstruktor BiM

W dniu 22.02.2021 oddajemy do Państwa użytkowania nowy moduł BiK Konstruktor BIM wraz z nową wersją pakietu BiK X2.

Konstruktor BIM przeznaczony jest do tworzenia modelu budynku 3D i automatycznego generowania rzutów, przekroi, elewacji i widoków aksonometrycznych. Program umożliwia modelowanie gabarytu konstrukcji murowych, żelbetowych, drewnianych oraz elementów konstrukcji stalowych. Utworzenie modelu 3D daje szereg możliwości kontroli lokalizacji przestrzennej projektowanych elementów. Praca w programie oparta jest o widoki 3D oraz rzuty kondygnacji 2D. Modelowanie trójwymiarowe przenika się z łatwością pracy w 2D. Modyfikacje obiektów mogą być wykonywane zarówno w przestrzeni 3D, jak również na widokach kondygnacji 2D. Dokonane zmiany modelu mogą być przy pomocy kilku kliknięć uaktualnione na wygenerowanych rysunkach, co zapewnia spójność modelu z dokumentacją 2D.

BiK Konstruktor BIM. Automatycznie wygenerowane przekroje, opisy dodane z modułu BASE

Wygenerowane rysunki tworzące dokumentację techniczno-budowlaną 2D mogą być przekazane do innych systemów CAD i podlegać dalszej obróbce. Pracując w module BiK Konstruktor BIM można w trybie 2D korzystać z pozostałych modułów BiKa. Możemy na przykład poleceniami z BiK Żelbet narysować pręty, strzemiona, zazbroić płytę, stopę, słup, opisać pręty i wygenerować zestawienie stali zbrojeniowej w tabeli.

Model 3D jest przygotowany do wykonywania zestawień BIM, a nowy kreator zestawień daje szerokie możliwości budowania własnych szablonów i tabel zestawieniowych. Przykładowo zestawienia objętości, długości, typu obiektu, rodzaju materiału, mogą być wykonywane dla całego budynku lub dla wskazanego zakresu np. jednej kondygnacji. Praktycznie „od ręki” można poznać zapotrzebowanie na materiały budowlane (objętość, masa, sztuki) dla poszczególnych kondygnacji i całego budynku. Informacje typu BIM są przechowywane w formacie *.DWG i mogą być zapisane do formatu do IFC 4.0  (kompatybilność z BiM Vision – szybką, ale i darmową, przeglądarką plików IFC). Przeglądarkę można przekazać inwestorowi i w ten sposób będzie mógł on swobodnie zapoznać się z projektem, w formie 3D. BiM Vision umożliwia wygodne przeglądanie modelu i analizę jego struktury.

Widoki modelu w przeglądarce BIM Vision

Konstruktor BIM jest bardzo efektywnym narzędziem w pracy konstruktora, znacznie upraszcza tworzenie rysunków 2D i  zapewnia ich szybką aktualizację. Utworzone zestawienia elementów, również typu BIM, dostarczają nowych informacji jeszcze w fazie projektowania. Utworzony podczas pracy model 3D daje nowe możliwości analizy projektu, może znacznie ułatwić współpracę i być szeroko udostępniany: klientom, współpracownikom, branżystom, architektom.

BiK Konstruktor BIM działa od platformy X2 pakietu BiK i jest przygotowany dla najnowszych wersji programów AutoCAD 2020/2021, BricsCAD V21 oraz GstarCAD 2021.

Dla zainteresowanych sprawdzeniem możliwości programu BiK Konstruktor BIM istnieje możliwość przetestowania pełnej wersji oprogramowania. Więcej informacji na stronie bikbik.pl lub pod nr telefonu 519 055 864.

Nowa wersja pakietu BiK X2

Miło nam poinformować o wprowadzeniu nowej wersji X2 naszego pakietu programów BiK dla konstruktorów i architektów. Równocześnie z wprowadzeniem tej wersji dostępny jest zupełnie nowy moduł BiK Konstruktor BIM, który pozwala na zamodelowanie konstrukcji budynku, a następnie generację na jego podstawie rysunków 2D. Wymagania nowego moduł BIM spowodowały potrzebę wprowadzenia nowej wersji całego pakietu BiK. Dołączenie modułu BiK Konstruktor BIM do pozostałych modułów umożliwia współpracę pomiędzy nimi, która pozwala na wykorzystanie poleceń z modułów Base, Stal, Żelbet, Architektura w nowym module BIM. Planowane jest zwiększenie tej integracji, szczególnie w zakresie detalowania konstrukcji.

BiK Kontruktor BIM działa od platformy X2 pakietu BiK i jest przygotowany dla najnowszych programów AutoCAD 2020/2021, BricsCAD V21 oraz GstarCAD 2021 64bit.

Obecnie dla klientów posiadających wersję BIK X1, którzy będą chcieli zakupić moduł Konstruktor BIM, aktualizacja do wersji X2 jest bezpłatna.

BiK Konstruktor BIM – model budynku, wygenerowany widok 3D z ukryciem linii i wygenerowane rzut i przekroje poprzeczny oraz podłużny.

Dla zainteresowanych sprawdzeniem możliwości programu BiK Konstruktor BIM istnieje możliwość przetestowania pełnej wersji oprogramowania. Więcej informacji na stronie bikbik.pl lub pod nr telefonu 519 055 864.

BiK X1 dla platformy BricsCAD V21

Miło nam poinformować Państwa, że BiK X1 jest już dostępny na platformę BricsCAD V21. 

Link do pobrania instalatora aktualnej wersji BiKa współpracującego z tą platformą znaleźć można w komunikatorze InfoBiK, pojawiającym się po uruchomieniu programu, lub kontaktując się z działem serwisu:
serwis@bikbik.pl    883 245 245

BiK na platformę ZWCAD 2021

Miło nam poinformować Państwa, że BiK X1 jest już dostępny na platformę ZWCAD 2021. 

Link do pobrania instalatora aktualnej wersji BiKa współpracującego z tą platformą znaleźć można w komunikatorze InfoBiK, pojawiającym się po uruchomieniu programu, lub kontaktując się z działem serwisu:
serwis@bikbik.pl    883 245 245

BiK X1

BiK X1 – Aktualizacja 11.4.3

 • grupowanie obiektów rozkładów prętów powierzchniowych
 • polecenia definicji rozkładu w  kierunku X/Y, w poleceniu istnieje możliwość zbrojenia wielu stref jednocześnie
 • polecenie definicji rozkładu poprzez wskazanie 4 punktów
 • polecenie szybkiej zmiany położenia linii rozkładu oraz położenia pręta reprezentanta
 • w opcji szybkiego rysowania prętów powierzchniowych możliwość wskazania pręta reprezentanta, wskazany punkt określa również położenie linii rozkładu
 • wyszukiwanie wolnych numerów w trakcie tworzenia opisów
 • automatyczne odbijanie lustrem opisów w trakcie zmiany ich położenia (Żelbet, Stal)
 • polecenie do przesuwania ciągów wymiarowych
 • możliwość ustawienia jednostek wymiarów innych niż jednostki pracy (BASE)
 • obsługę programu BricsCAD w wersji V14 o V15

Zachęcamy do pobrania najnowszej wersji instalacyjnej, dla wszystkich posiadaczy wersji X1 jest to całkowicie darmowe.

Więcej informacji oraz link do instalatora można znaleźć w zakładce BiK MOD – Info BiK.

BiK X1 – Aktualizacja 11.3.7


Lista zmian:

 • dodana obsługa  BricsCAD v20,
 • narzędzia do jednoczesnego podglądu wielu rozkładów prętów powierzchniowych,
 • polecenie rzutujące pojedynczy pręt widokowy,
 • opcja tekstu wymiaru na linii rozkładu prętów powierzchniowych,
 • dodatkowy styl symbolu rozkładu (wypełniony okrąg),
 • poprawiono automatyczne położenie opisu prętów powierzchniowych,
 • możliwość wyłączenia sumarycznego wymiaru w opisie strefowym rozkładu,
 • kontrola jednostek szablonu rysunkowego,

Link do pobrania instalatora aktualnej wersji BiKa współpracującego z tą platformą znaleźć można w komunikatorze InfoBiK. 

BiK X1 – Aktualizacja 11.2.0


Zmiany w  module Żelbet:

 • definicja zbrojenia powierzchniowego w dwóch warstwach
 • nowy sposób definicji rozkładu prętów powierzchniowych przez wskazanie 4 punktów charakterystycznych
 • dodano możliwość definicji strefy poprzez przekątną  lub polilinię
 • nowa opcja lokalizacji opisu zbrojenia powierzchniowego – tworzenie opisu po kierunku tworzenia zbrojenia (opcja dostępna w szybkim rysowaniu)
 • dodano menu kontekstowe dla najczęściej używanych poleceń (Edycja, Aktualizacja, Opis)
 • zoptymalizowano działanie opisów żelbetowych w LUW
 • w menadżerze pozycji dodano  możliwość wstawiania informacji o nazwie i skali pozycji
 • w trakcie opisu prętów widokowych dodano informację  o przekroczeniu długości handlowej 12 m
 • siatki zbrojeniowe uwzględniają pozycję do której są przypisane
 • dodano opcję szybkiego wstawiania opisu prętów powierzchniowych w domyślnej lokalizacji
 • dodano opcję przesuwania opisów prętów powierzchniowych

Zmiany w module Stal:

 • możliwość dodania w zestawieniu stali wiersza z masą jednej sztuki pozycji konstrukcyjnej
 • w zestawieniu pozycji konstrukcyjnych dodano opcjonalną kolumnę z masą jednostkową i sumaryczną pozycji
 • w menadżerze pozycji dodano opcję wstawiania do rysunku nazwy pozycji wraz ze skalą

Link do pobrania instalatora aktualnej wersji BiKa współpracującego z tą platformą znaleźć można w komunikatorze InfoBiK. 

BiK X1 – Aktualizacja 11.1.0

Zmiany w module Żelbet:

 • W najnowszej wersji programu dodano zupełnie nowy interfejs modułu BiK Siatki Żelbet +
 • W nowej wersji znaleźć możemy całkiem przebudowany moduł Siatek Zbrojeniowych
 • W nowej wersji modułu użytkownik w łatwy sposób może definiować własną bazę siatek.
 • Dodano możliwość dynamicznego rozkładu siatek w płycie.
 • Link do pobrania instalatora aktualnej wersji BiKa współpracującego z tą platformą znaleźć można w komunikatorze InfoBiK.

BiK X1 – premiera

Miło nam poinformować, że jedenasta odsłona programu BiK jest już dostępna!

Nowa wersja programu oznaczona jako BiK X1 jest kolejnym krokiem w stronę maksymalnego usprawnienia tworzenia dokumentacji projektowej konstrukcji żelbetowych, stalowych, drewnianych, jak i projektów ogólnobudowlanych. W najnowszym wydaniu programu BiK, poza dodaniem nowych funkcjonalności i wprowadzeniem licznych udoskonaleń, dużą uwagę zwrócono na komfort pracy z nakładką i jak najprostszą obsługę (na przykład poprzez ładowanie programu przy  wybraniu dowolnego polecenia BiKa, czy prostszą obsługę skal rysunkowych).

BiK X1 współpracuje z platformami:

 • AutoCAD 2018/2017/2016/2015
 • GstarCAD 2018/2017/2016
 • ZWCAD 2018/2017
 • BricsCAD v18/v17/v16

 Dokładniejsze informacje o zmianach w poszczególnych modułach przedstawione są poniżej.

Żelbet:

 • Makro przekrój przez płytę – pozwala na szybkie wygenerowanie detalu przekroju przez płytę żelbetową np. w celu pokazania układu zbrojenia, 
 • Pręt dystansowy – makrodefinicja pręta dystansowego stosowanego w płytach żelbetowych, tworzony wraz z prętem wyciągniętym o oznaczonych dł. segmentów oraz stosownym opisem umożliwiającym zestawienie stali,
 • Pręt powierzchniowy naroże – pomocne przy dozbrajaniu naroży płyty żelbetowej, pręty dozbrojenia zgodne ze standardem prętów powierzchniowych BiKa,
 • Aktualizacja rozkładu prętów powierzchniowych – narzędzie do szybkiego odświeżenia rozkładu i opisu prętów powierzchniowych np. w przypadku edycji obrysu strefy,
 • Kopiuj pręt powierzchniowy – umożliwia łatwe powielenie rozkładu pręta wraz z obrysem strefy i opisem, skopiowane elementy mogą podlegać późniejszej pełnej edycji, czy zestawieniu,
 • Nowe zestawienie siatek – nowy typ zestawienia siatek zbrojeniowych w postaci dynamicznej tabeli programu CAD (zobacz film),
 • Nowy rozkład siatek – rozkład siatek zbrojeniowych jako szyk dynamiczny, prosty i wygodny w użyciu* (zobacz film),
 • Analiza podobieństwa siatek – przy wstawianiu siatki zbrojeniowej analizowane są istniejące w rysunku siatki, co zapewnia prawidłową numeracje (zobacz film),
 • Zmiana położenia opisu pręta – polecenie pozwalające w dynamiczny sposób przestawić opis pręta, uwzględniające wszystkie elementy opisu oraz przy zachowaniu położenia grotu
 • Zmiana położenia grotu opisu pręta,
 • Usuwanie pustych pozycji konstrukcyjnych w menadżerze – funkcjonalność pozwala odszukać i usunąć te pozycje, do których nie przynależą żadne opisy,
 • Zapis/Odczyt pozycji konstrukcyjnych – możliwość zapisu utworzonych pozycji konstrukcyjnych do zewnętrznego pliku w celu późniejszego wczytania w innym projekcie,
 • Grupowanie tabeli – opcjonalne zgrupowanie elementów tabeli zestawień stali zbrojeniowej, 
 • Możliwość szybkiego odczytu liczby prętów w rozkładzie podczas opisu pręta widokowego,
 • Włączanie/Wyłączanie wypełnienia polilinii,

*dostępne na platformach AutoCAD oraz GstarCAD (od wersji 2018)

Stal:

 • Nowa analiza geometrii blach – dla blach prostych i złożonych w momencie opisu/aktualizacji opisu w nowy, dokładniejszy sposób określane są wymiary blachy,
 • Tworzenie blachy przez wskazanie polilinii,
 • Żeberka usztywniające – tworzone jako blacha BiKa, możliwość określenia fazowania każdego z narożników,
 • Automatyczne wstawianie żeberek – dla części profilów w przekroju możliwość automatycznego wstawienia dopasowanego żeberka, określając jedynie podstawowe parametry blachy usztywniającej,
 • Rysowanie profilu w innym widoku na podstawie wskazanego elementu,
 • Zmiana położenia opisu el. stalowego – polecenie pozwalające w dynamiczny sposób przestawić opis el. stalowego, uwzględniające wszystkie elementy opisu oraz przy zachowaniu położenia grotu,
 • Zmiana położenia grotu opisu pręta,
 • Usuwanie pustych pozycji konstrukcyjnych w menadżerze – funkcjonalność pozwala odszukać i usunąć te pozycje, do których nie przynależą żadne opisy,
 • Zapis/Odczyt pozycji konstrukcyjnych – możliwość zapisu utworzonych pozycji konstrukcyjnych do zewnętrznego pliku w celu późniejszego wczytania w innym projekcie,
 • Grupowanie tabeli – opcjonalne zgrupowanie elementów tabeli zestawień stali,
 • Parametry zestawienia stali przeniesione do ustawień modułu stal (naddatki, gęstość blachy itp.)

Base:

 • Start programu przy wybraniu funkcji BiKa – możliwość ustawienia BiKa tak, aby ładował się przy wybraniu polecenia programu BiK, dzięki temu pliki programu wczytywane są wtedy, gdy chcemy na nim pracować,
 • Odświeżone menu klasyczne,
 • Oznaczenie przekroju – możliwość szybkiego wstawienia nazwy przekroju po oznaczeniu go,
 • Automatyczne zmiana parametrów BASE – możliwość ustawienia automatycznej zmiany ustawień skali i jednoski modułu BASE przy ustawianiu dowolnego modułu,
 • Symbol północy – 6 rodzajów oznaczenia kierunku północnego, w postaci bloku dynamicznego
Scroll Up