impek_1

Moduły BiK ImpEk dzielą się na możliwość importu oraz eksportu schematów, map zbrojenia, schematów statycznych z programów: Soldis, ABC Płyta, AxisVM, RM-WIN, Robot.

Soldis
ABC Płyta
AxisVM
RM-WIN
Robot
Scroll Up