BiK ImpEk – ABC Płyta

Import map zbrojenia z programu ABC Płyta

  • łatwe przeniesienie mapy zbrojenia do pliku dwg
  • umieszczenie elementów siatki na odpowiedniej warstwie

Zarządzanie widocznością importowanej mapy zbrojenia

  • możliwość zdefiniowania kolorów w zależności od zapotrzebowania na zbrojenie
  • trzy możliwości informacji tekstowej (pręty, mm2, cm2)
  • wstawianie legendy dla wygenerowanej siatki
  • możliwość pracy tylko na wybranej części siatki

Łatwe tworzenie obwiedni stref

  • dwie opcje definiowania obwiedni strefy (przekątna lub wierzchołki)
  • obwiednia zdefiniowana na dedykowanej warstwie
  • obwiednia wyświetlana na wierzchu elementów co ułatwia znacznie późniejszą pracę

Czyszczenie

  • szybkie usunięcie elementów graficznych siatki (kreskowania, opisy, teksty)
Scroll Up