BiK ImpEk – Soldis 2D

W skład modułu importu z programu Soldis wchodzą:

 • import map zbrojenia płyt
 • import zbrojenia powierzchniowego płyt
 • import zbrojenia belek i słupów

Import map zbrojenia 

 • łatwe przeniesienie mapy zbrojenia do pliku dwg
 • umieszczenie elementów siatki na odpowiedniej warstwie

Zarządzanie widocznością importowanej mapy zbrojenia

 • możliwość zdefiniowania kolorów w zależności od zapotrzebowania na zbrojenie
 • trzy możliwości informacji tekstowej (pręty, mm2, cm2)
 • wstawianie legendy dla wygenerowanej siatki
 • możliwość pracy tylko na wybranej części siatki

Łatwe tworzenie obwiedni stref

 • dwie opcje definiowania obwiedni strefy (przekątna lub wierzchołki)
 • obwiednia zdefiniowana na dedykowanej warstwie
 • obwiednia wyświetlana na wierzchu elementów co ułatwia znacznie późniejszą pracę

Czyszczenie

 • szybkie usunięcie elementów graficznych siatki (kreskowania, opisy, siatka) 

Dynamiczny import zbrojenia powierzchniowego płyt

Poza mapami zbrojenia, do BiK-a importować można także pręty zbrojenia powierzchniowego. Moduł wymiarowania płyt żelbetowych programu Soldis pozwala utworzyć strefy, przypisać do nich odpowiednie siatki zbrojenia i tak zdefiniowane zbrojenie następnie zweryfikować. Kolejnym krokiem jest eksport utworzonego projektu zbrojenia płyty do pliku, który można wczytać w BiK-u. Siatki zbrojenia zostaną wrysowane jako rozkłady prętów powierzchniowych BiK-a. 

Podczas importu użytkownik może wskazać, czy:

 • rysowane ma być zbrojenie dolne, górne lub oba,
 • rozkłady prętów mają zostać automatycznie opisane.

Po zakończeniu importu użytkownik otrzymuje stosowny raport z informacją o przebiegu procedury. W tym momencie z powodzeniem można importować do BiK-a większość standardowych stref zbrojenia (nie są obsługiwane strefy z otworami oraz strefy zawierające kąty wewnętrzne powyżej 180°). Dla nieobsługiwanych stref zbrojenia tworzone są (na specjalnym warstwach) obrysy tych stref oraz ew. geometria otworów, tak by ułatwić późniejsze definiowanie zbrojenia.

Import zbrojenia belek i słupów

Import projektu zbrojenia z programu Soldis Projektant dla elementów o przekrojach poprzecznych prostokątnych.

Dodatkowe cechy: 

 • kreślenie przekroju podłużnego i poprzecznego elementu,
 • zbrojenie podłużne,
 • strzemiona dwu-, czterocięte
 • automatyczny dobór otuliny
Scroll Up